Kokkolan Vanhusneuvosto

Toimintakertomus 2006
Toimintakertomus 2002 (pdf)
Toimintakertomus 2003 (pdf)
Toimintakertomus 2004 (pdf)
Toimintakertomus 2005 (pdf)

Kokoustoiminta

Varsinaisia kokouksia pidettiin vuoden 2006 aikana yhteensä 9. Kesäkuukausina vanhusneuvostolla ei ollut tarvetta kokoontua. Toiminnalla edistettiin vuorovaikutusta ikääntyvien kaupunkilaisten, luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja kaupungin päättäjien välillä.

Vanhusneuvoston vuoden 2006 kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 • Kokkolan perusturvakeskuksen vanhuspalvelujen talousarviota
 • vanhusneuvoston määräraha asioita
 • lumiseteli asioita
 • vanhusten omaishoidon tukeen liittyviä asioita
 • vanhusten palvelujen henkilökunnan virkojen seurantaa (toimintaterapeutit ja (kuntohoitajat)
 • maksutonta ateriaa sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen
 • ikäihmisille järjestettävistä ohjelmapalveluista vanhainkoteihin ja palvelutaloihin
 • eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen ehdotuksia vanhusneuvostolle
 • Honkaharjun (vanhan puolen) II-vaiheen suunnittelua
 • seutukunnallinen palveluseteli-hanke
 • vanhustyöntekijöiden koulutettavien määrä Keski-Pohjanmaalla
 • Kokkolan liikenteellisten ongelmakohtien kartoittaminen
 • uuden rakennettavan Kuusikummun palvelutalon asioita mm. asukasvalinnat
 • vanhustenhuollon strategia/ vanhustenhuollon kokonaisvaltainen tilanne
 • opiskelijoiden hyödyntäminen Kokkolan vanhustenhuollossa
 • Kirkonmäen neuvolan aamuvastaanoton järjestäminen
 • kauppa-kassi projekti
 • perusturvaviraston vanhustenpalvelutalojen vuokrankorotukset
 • Pohjanmaan matkailupalvelukeskus (MPK)
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalan sakkomaksu tilanteen seuranta

Vanhusneuvoston kokouksiin kutsuttiin eri alojen ammattilaisia kertomaan vanhuksiin ja
vanhuuteen liittyvistä asioista. Kokouksissa vierailivat mm. perusturvaviraston vanhuspal- velujen osastopäällikkö Aija Ström, KANTO-hankkeen projektipäällikkö K Salo, omaishoi-
don sairaanhoitaja E Korkia-Aho, perusturvalautakunnan puheenjohtaja A Mehtälä, Kuusi-
kummun palvelutalon vastaava ohjaaja M Väätäjä, liikenneinsinööri J Harju, tiemestari K
Aalto, Kokkolan vuokra-asunnot Oy H Laitinen ja projektipäällikkö S Kekäläinen 

Lausuntoja, ehdotuksia, kirjelmiä ja esityksiä

Vanhusneuvosto lähetti seuraavia lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä vuonna 2006

Kaupunginhallitukselle:

 • avustuksista eläkejärjestöille
 • toimintaterapeutti ja kuntohoitaja
 • veteraanien maksuttomat ateriat
 • kotipalvelun uusista viroista
 • omaishoidon tuki asiat
 • Kh:n ja valtuuston jäsenten tutustuttaminen Klan vanhustenhuollon laitoksiin ja palvelutaloihin

 • vanhusten talousarvioesitys v. 2007

 • vanhustenhuollon strategia

 • pohjanmaan matkapalvelukeskus

Perusturvalautakunnalle:

 • toimintaterapeutti ja kuntohoitaja
 • vanhustyön rakenteelliset muutokset
 • omaishoidon tuki asiat
 • vanhustyöntekijöiden koulutuksesta
 • pohjanmaan matkapalvelukeskus

Kokkolanseudun terveyskeskus ky:

 • Kirkonmäen neuvolan aamuvastaanotto

Sivistystoimelle:

 • opiskelijoiden hyödyntäminen vanhustenhuollossa

Klan vanhustenkotiyhdistys ry:lle:

 • palvelutalon vuokrat

Liikennetyöryhmälle:

 • liikenteelliset ongelmakohdat Klassa

Vanhusneuvosto on vielä lähestynyt henkilökohtaisilla kirjeillä kaupunginhallituksen jäseniä, kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoa ja kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajia mm. vanhustalousarvio esityksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi vanhusneuvosto antoi lausunnon syksyllä tehdystä vanhustenhuollon strategiasta.

Koulutus ja muu toiminta

Vanhus- ja vammaisneuvosto järjestivät keväällä yhteisen tilaisuuden teknisen viraston kanssa ja iltapäivän aiheena oli Kokkolan liikenteellisten ongelmakohtien kartoitus. Vanhus-ja vammaisneuvosto olivat etukäteen miettineet Kokkolan liikenteen ongelma- kohtia ja tilaisuudessa kävimme läpi ko. ongelmia teknisen puolen liikenneinsinöörin ja tie- mestarin kanssa.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja oli mukana seutukunnallisen palveluseteli-hankkeen ohjausryhmässä vuoden 2006 aikana.

ARVO-toimikunta, vanhusneuvoston alaisuuteen koottu ikäihmisten kulttuuritapahtuman järjestelytoimikunta, järjesti Arvon päivälle 3.7.06 erilaisia teemoja, aamupäivä oli liikunnal- linen, johon kuului mm. vesivoimistelu, sauvakävely ja boccia kilpailu, iltapäivä oli va- rattu kulttuurille, eläkejärjestöjen ihmiset toivat kaupungintalon aulaan näytille perinteisiä käsintehtyjä töitä. Samassa yhteydessä oli myös ohjelmallinen yhteislaulutilaisuus. Seu- raavana päivänä eli 4.7.06 oli lapsille järjestetty leikkipaja tilaisuus, jossa oli perinneleikke- jä, aina suosittua pajupillin tekoa ja poniajelua.